۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

یک رباعی از خرمگس و یک دوبیتی از خروس
سامانه ی «شفاف» نزدیک به قالیباف، شهردلر تهران، می گوید:

متاسفانه ولیِ فقیه در سالهای اخیر مظلوم واقع شده است. 
وقتی خرمگسِ معرکه این خبر را خواند، برآشفت و فی البداهه این رباع را سرود .   


شفاف که بافیده ی قلیباف است 
پرت است و یقین تحفه ی کوه قاف است
این پخمه ی گم کرده ی  سوراخِ دعا
از چیست که نامِ تیره اش شفاف است!؟                                                                                  

در این هنگام حسادت خروس هم گم کرد و دوبیتیِ زیر را تحویلمان داد: 
البته او در پاسخ پرسش ما که مناسبت سرایشِ این دوبیتی را جویا شده بودیم گفت: 
حاج آقا مصباحِ یزدی این روزها زیاده تر از جایگاهش شلتاق کرده و افضات صد من یک غاز در مدح و ثنای ولیِ فقیهش مرتکب می شوند. نیک که بنگری این دوبیتی خود همین مضمون را باز می گوید:  

الا مصباحِ یزدیِ سبکسر
بکش زیپِ دهن، کم کن تو عرعر
ولی جانِ فقیهت کله پا شد
ز زخمِ کلیه ی محمود ابتر

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com