۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

سرمایه ملی چگونه تقسیم می شود؟

در عکی زیر نایب رئس فدراسیون وزنه برداری ایران ، آقای داراب ریاحی، به سرپرست همان فدراسیون، آقای حسین رضا زاده، دستور پرداختِ پاداشِ پایان سال به افرادی در فدراسیون را صادر می فرمایند. 
نکته جالب: این پاداش دهی و پاداش گیری بصورت زیر صورت می گیرد: 

حسین رضا زاده ، همان سرپرستِ فدراسیون کذایی و مخاطب دستور العمل پاداش دهی، 20 میلیون ریال
داراب ریاحی، مرجع دستور العمل و نائب رئیس فدراسیون کذایی 15 میلیون ریال 
بهمن زارع مبلغ 10 میلیون ریال
در اینجا البته ذکر نشده است که پاداشِ وزنه برداران از «حسن انجام سال» چه مبلغی بوده است. اما می توان تصور کرد که احتمالن اگر صفر میلیون تومان نبوده باشد، دست کم مبلغی جریمه را بعنوان پاداش دریافت کرده اند. نمونه را علی حسینیِ مادر مرده و مدالپپپی طلای محرومیت سنگینی که بهمت همان سرپرست فدراسیون و همین نایب رئیس، بر گردانش اویزان شد!هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com