۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

18 تیر، یاد و خاطره ی همه ی جانباختگان راهِ آزادیِ میهن گرامی باد!


16 آذر، 18 تیر، 25 خرداد و دهها نامِ واقعی و مستعار دیگر تنها یک نام راستین دارند: جنبش دانشجویی و سرافرازیِ اندیشه ورزان میهن در رویارویی با بی عدالتی!
خروش آگاهانه در مقابلِ همه ی دشمنانِ رنگارنگِ آزادی!
مهم نیست که چکمه پوش چه نام داشته باش. شاه، شیخ، بنی صدر، گارد، پاسدار و بسیج!
یادِ همه ی جانباختگان راه رهایی و امروز 18 تیر نام و خاطره ی همه ی دانشجویانی که در راه آزادی از جان خویش گذاشتند و یاد و آرمانِ همه ی زندانیان سیاسی از هر مسلک و مرامی گرامی باد!

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com