۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

زنگ تفریح: فیلم / مسخره کردن طرح هزار متر زمين برای هر خانواده در تلويزيون جمهوری اسلامی


وعده های صد تا یک غاز
اما این بار آش اینقدر بی نمک و بد مزه بود که بچه خانها هم با همه ی پخممگی فهمیدند و بوق و کرنای  آقا آنرا «ماجرا کرد»!
اینم غنیمت است، اگر چه بر مبناب جنگ زرگری جناحیِ حاکمبت باشد!

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com