۱۳۹۰ تیر ۶, دوشنبه

فرمان اکید مقام معظم رهبری به نمایندگانِ مجلس: بعد از این «دو دو» نکنید!لاریجانی رئیس مجلس اسلام که اندازه ی «دو دو»ِ مورد نظرش را بهنگام سخنرنی رئیس جمهور نشان می دهد! 

فاطمه خانم آلیا پس از ملاقات با حضرتِ آقا ولیِ فقیه  و بنمایندگی از سوی مقامِ معظم گفتند که آسید علی، یا همان سید خراسانی، از این که نمایندگان مجلس اسلام، بهنگام سخنرانیِ شعیب ابن صالح، محمود احمدی نژاد، «دو دو» کرده اند، بشدت مکدر و در هم  بوده و فرمودند این «دو دو»، هم در لحن و هم در وزن، بشدت بی ادبانه بوده و هیچ نزاکتِ اسلامی ای بر آن متصور نیست! من  اکیدن این نوع عکس العمل ها را در این مکان مقدس ممنوع کرده و چنانچه تکرار شود خاطی یا خاطیان را بشدت مجازات می کنم.
فاطمه خانم در گزارش خود به مجلس در باره ی عصبانیت رهبر عظیم الشان انقلاب از «دو دو» ی نمایندگان گفت: مقامِ معظم بنشانه ی عصبانیت و خشم مهار نشدنی اش از این «دو دو» و «هو هو» فریاد می زدند: «عو عو»! «عو عو»!
 حتا گاهی پیش می آمد که ولی امرِ مسلمین سر را بسوی آسمان بلند کرده و همانند شغال و گرگ زوزه می کشیدند و می گفتند باید بجای ان «دو دو» ِ کذا اینگونه عکس العمل نشان می دادند. حتا نمایندگان اگر «عر عر» می کردند  هم بهتر از «دو دو» بود! اگر همانند افعی فشه می کردند هم سنگین تر بود، اگر صدای جیر جیرک هم در می آوردند، هنوز معقلتر بود!
بیایید از خود من یاد بگیرید که بهنگام تولد  فرمودم «بع بع» . هر چند آن قابلهِ ملعون گفتار مرا به «یاعلی» ترجمه کرد!
نگویید «دو دو»
بگویید «عوعو»
نگویید «هو هو»
بلکه بگویید «عر عر» و «بع بع» که بیشتر برازنده شما و در شان خکومت اسلام است!

 فاطمه خانم آلیا بهنگام نشان دادن اندازه ی «عو عو» و «عر عر» و احتمالن «بع بع»ِ مورد نظرِ رهبرِ معظم انقلاب !
عکس دیگری از فاطمه خانم در مجلس و بهنگام رسیدگی به امورات مردم!


خرمگس الشعرا، گفتار دوران سازِ رهبری را بصورت زیر در یک رباعی خلاصه کرده است:


آن فاطمه جان گفت که «دو دو» کردید
هم «دو دو» و هم «رو رو» و «هو هو» کردید
چون «عرعر» ِ تیز تان بگوشم نرسید
ای کاش شنیدمی که «عو عو» کردید

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com