۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

سفیر ایران در سوریه: ما تا آخردر کنار بشار اسد ایستاده ایم!«خبرگزاری مهر» در مطلبی تحتِ عنوان «علت مردمی نبودن اعتراضات سوریه/ نگران نظام اسد نیستیم» از زبانِ «رکن آبادی» سفیر حکومتِ اسلامی در بیروت مطالبی را عنوان کرده است که در نوع خود جالب و خواندنی است! ایشان با صراحت و روشنیِ مثال زدنی نه تنها مبارزات مردم سوریه در راستای اصلاحات، حقوقِ انسانی و مبارزه علیهِ خودکامگی و دیکتاتوریِ بشار اسد، متحد و دست نشاندهِ جمهوریِ اسلامی را نفی کرده، بلکه با وقاحت تمام این مبارزات حق طلبانه را بخارج از سوریه نسبت می دهد! از این هم فراتر عذوبتِ گفتارِ این «دولت مرد»ِ از نوع اسلامی، تحریف آشکار تاریخ و حتا تاریخِ نزدیک و بیادماندهِ انقلاب ایران است. و نکتهِ آخر این که ایشان برسکوی یک جامعه شناس کارکشته نشسته و حکمی می دهد که نه تنها خردمندانِ اجتماعی و مردمِ کوچه و بازار بلکه حتا پخمه ها درون حکومتی را بخنده وا می دارد و آن این است: چون معترضان سوری علیهِ حکومتِ دست نشاندهِ ایران در سوریه دست به اسلحه برده و مقاومت مسلحانه را در دستور قرار داده اند، دست نشاندهِ، غیر مردمی و عوامل بیگانه هستند!!! 
 اینکه تحولات سوریه از خارج مدیریت می شود، افزود:


دست بردن به سلاح بهترین دلیل برای این است که اعتراضات سوریه، پایگاه مردمی نداشته و در این کشور حرکت انقلابی مردمی شکل نگرفته است.

احتمالن آقای رکن آبادی بهنگام انقلاب ایران یا بدنیا نیامده و یا این که جزو گروهی از مردم بودند که در خانه نشسته و از جریانات جاری در جامعه بی خبر مانده بودند. و حالیه میراث خوار تلاشِ مردمی شده اند که برای «تغییر» قیام کردند؛ اما اسلامیان حاصلِ آن جافشانی ها را ربودند. وگرنه مبارزه مسلحانه مردم در روزهای 21 و 22 بهمن 1357 را بیاد می آوردند. این که جناب سفیر امروزه مفتخوارهِ تلاشی شده است که حتا از تاریخِ وقوعش بی خبر است، بماند. مهمتر از آن این است که اگر «دست به اسلحه بردن مردم» در مبارزات، دلیلّ غیرِ مردمی و وابسته بودن اعتراضات باشد، باید بپذیرید که حکومت اسلامی در بسترِ غیرِ مردمی و با همت دست های خارجی بقدرت رسیده است!!!

ایشان در جای دیگری از فرمایتشان می فرمایند:
ما علیه خواسته های اصلاح طلبانه ملتهای جهان نیستیم اما کسانی که خواهان اصلاحات هستند هرگز مشابه آنچه در سوریه رخ داد دست به سلاح نمی برند.
 آیا براستی چنین است؟ 
اگر اینگونه است چرا اعتراضات آرام و مسالمت آمیز و «غیر مسلحانه» مردم پس از کودتای خرداد 88 باسبعیتِ مغولوار بخاک و خون کشیدید و آن کردید که قلم از باز نویسیِ آن شرم دارد.
 ایشان در جای دیگر می گویند: 
 انقلاب ایران علیه شاه با خروش میلیونی مردم به خیابانها و میادین بدون دست بردن به سلاح تحقق یافت. بر این اساس، دست بردن به سلاح در سوریه، بهترین دلیل برای نمایان شدن این مسئله است که در این کشور حرکت مردمی انقلابی شکل نگرفته است.

همین گفته کافی است تا دریابیم که رژیمِ اسلامی، رزیمی سراپا نا راستی و کذب بوده و دولتمردانش نیز حیا و شرم را قورت داده اند! وگرنه مگر می شود انسان اندکی پایبندِ روابط و خلق و خوی مردمیِ باشد و نقش قیامِ مسلحانه مردمی که بر بسترِ مبارزات مسلحانه فدائیان و مجاهدین آبشخور یافته بود را نادیده بگیرد!!؟؟ 

متنِ کاملِ این نوشته را در لینک زیر بخوانید:
علت مردمی نبودن اعتراضات سوریه/ نگران نظام اسد نیستیم

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com