۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

آقا زاده

خامنه ای و آقازاده سید مجتبی خامنه ای 

گفت:
          می دانی که «آقازاده» کیست؟
گفتمش:
          آری؛ جنابِ رهبر است!
گفت:
         رهبر؟ او که «آقا» و ولی است
         «نورِ چشم و آقازاده» دیگر است.
گفتمش:
         جانِ برادر، گوش دار!
         واژه را بگذار، معنی خوشتر است.
         «آقازاده»  دزدِ بیت المالِ ماست
         گاه نامش سید علی، گه اکبر است
         یک زمان قداره بندی قلچماق
         روزِ دیگر اندکی خندان تر است
        «هاشمی» یا «خاتمی» یا «احمدی»
        کوسه و تمساح و گرگ و اژدر است.

       یاد داری شیخِ شیخان ، دوش گفت:
        اقتصاد و اقتصادی از خر است؟
       شیخ این می گفت تا ما خر شویم
       ورنه پشتِ پرده چیزِ دیگر است!
       شاه دزد و شیخ دزد و شحنه دزد
       خلق راکهنه قبایی در بر است
        بی گمان خود بر سرِ نانِ شماست
       «زرگری جنگی» که در پشتِ در است
       ورنه چون «آقای» ما فرمان دهد
       شخصِ «آقازاده» خود فرمانبر است!
                       ***
       «آقازاده»  دزدِ بیت المالِ ماست 
         گاه نامش سید علی، گه اکبر است         
      

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com