۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

آیت الله احمد خاتمی: ما خود «رهبر تراشیم»! طنر تلخ

 احمد خاتمی ، امام جمعهِ موقت تهران، گفت که  امت اسلامی باید بهوش باشد. چرا که دشمن قصدی «رهبر تراشی» برای آن ها دارد.


ما  که خود رهبر تراشانیم!

امتا چشمانِ کور و اعور خود را
بروی فتنه ها بگشای!
دیده را بگشای!


من که خود یک رهبرِ شش دانگ و بی عیبم 
این زمان حس می کنم دشمن
تیشه و چکش بدستان
                   -  نیت «رهبر تراشی»را
در درونِ کله پروردست!
از برای تو
            از برای امتِ مظلوم!
***
امتا ! آگاه !
نقشهِ دشمن بدست آب باید داد
این چنین ترفندها بر باد باید داد!
هیچ می دانی؟
« بتگری» و صنعتِ «رهبر تراشی»
               - حرفهِ آبا و اجدادیِ ما بوده ست تا بودهست
ما به صد ترفند در دشـتِ ضمیرِ تان
از خرافه هر بتِ  دلخواه می کاریم 
ما بهر منظور
          پیکری در حد و در اندازه بتراشیم
ما  ز پالانِ الاغی لنگ  
در پیِ یک قصهِ برساخته از خویش
رهبری فرزانه تر از  سید علی حتا
یا طرازِ حضرتِ مصباح می سازیم
ما ز کاهی کوه می سازیم.
این هزاران بقعه و گنبد 
این هزاران بارگاهِ بی بن و بی بته و بنیاد
یادگارانِ عظیمِ پنجهِ «رهبر تراشِ» ماست
پس خیالِ جملگی راحت 
                                 - که ما خود سخت در کاریم


امتا ! برخیز و با ما گوی
در میان دکهِ  مخدوش و در هم جوش هیچ عطار ،
بت تراشانی بدیهه کارتر از ما توانی یافت؟
شاهکارِ ما همین بس
کز خمینی
          - این بتِ خونخواره، این جلاد -
{آن که با «هیچ»ِ بزرگش 
مشت و پشتِ خویش را واکرد و ثابت کرد
کز تبار بی رگی و تیرگی زاده ست،}
«رهبری» شش دانگ
                 - در حدِ خدای خود تراشیدیم.


و بدینسان بر تمامِ هیکل و ریش شما
                                  - ای امتِ مفلوک -
                                                  خندیدیم
حیرتا !
        واحیرتا!
                    ریدیم!
 کاین چنین «رهبر» تراشیدیم!  


می توانید متن و تفسیرِ گفتارِ  احمدِ خاتمی را  در لینک زیر بخوانید: 
فرمایشات احمد خاتمی و تفسیر آن!


جدیدترین مطلب دوغ  و دوشاب  را در لینک زیر بخوانید:
یک پیشنهاد: انقلاب فوتبالی


هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com