۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

خطبهِ عید فطر مقام معظم رهبری - طنز


حضرت آیت العظما امام خامنه ای ، سید خراسانی و رهبر مسلمین همهِ عالم، در مراسمِ نماز عیدِ فطر، مانند همیشه، به محضِ مشاهدهِ میکرفن دامن از کف داده مطالب و ظرایف و نکته هایی بیان فرموند که بدون شک هر یک از آن ها به تنهایی  راهگشای نه فقط امروز مردم جهان، بلکه تا ابد چراغ راه و مانیفستِ سعادت امتِ همیشه در صحنه  خواهد بود. چه کسی است که منکر این باشد که بقول آیت الله مصباح یزدی: حکمِ این ولی ِ فقیه که خود ادامه راه انبیا و اولیا و ائمه است، همان حکمِ خداست؛ پس فرموده هایش نیز اگر  بهتر، امروزی تر و مدرنتر  از آیه ها و سوره های  قرآن ِ خدا نباشد، بی شک در حد و اندازهِ قرآن که است. بویژه این که بدلیلِ جایگاه اعظمش، یعنی  مقامِ شامخِ «سید خراسانی»  روزهای ملکوتی و پر از معنویتِ انتظار را بر دوش کشیده، خانه را آب و جارو کرده، قاشق چنگالِ طلا، سفرهِ زربفت و اطعمه و اشربهِ بهشتی را فراهم آورده تا ابن عم بزرگوار، حضرت مهدیِ موعود ارواحنا فدا از در وارد شوند. 
آن چه در زیر می خوانید متن خطبه های  حضرتِ مقامِ معظم رهبری است که دیروز ایراد شده و چون بنا به عادت؛ ایرانیان شعر را بیشتر دوست دارند، آقای موسوی گرمارودی بکمکِ حمید سبزواری و قزوه آنرا بنظم در آورده و برای چاپ در اختیار دوغ و دوشاب قرار داده اند:


حاجی آقا دوباره منبر رفت
میکرفن دید و از خودش در رفت
بر سرِ شاخکی نشست اول
لیک ناگه بشاخِ دیگر رفت!
حرف بسیار در میان آورد
گاه این سوی و گاه آن ور رفت

گفت: وحدت مطاعِ مرغوب است

لیک وحدت برای امت ماست
نی برای همه و یا هر جاست
هر که با ما و مذهبِ ما نیست 
دوستمان نیست، عینِ دشمن ماست
زین سبب سنیان مجاز نیتد
عید گیرند، حکمِ دولت ماست

کُلُّهُم این برای ما خوب است

انتخابات گربود آزاد
کاخِ ما نیز می رود بر باد
پس چه بهتر که کنترل سازیم
که چه کس باشد و کدام مباد
با چنین شیوه ای برون آید
دولت و مجلسی قوی بنیاد

که برایم چماقِ سرکوب است!

جنتی جان من کنون هشدار 
چکش و اره و تبر بردار
هر که را  دیدی ار کج اندیشان
یا ز ابنای کوچه و بازار 
که نشانی ز مردمی دارد 
تو بفرمانِ من بکن لت و پار

صبرِ بسیار مالِ ایوب است!

آی دیوانِ عدل و داد و قضا
آی مجلس که «حاجتی بقضا» *
آی انصار و مدح گوی و سپاه
آی فرماندهِ هوا و فضا
خبرگانِ فسیلِ و دنیا دوست
که به ارضای من دهید رضا

خایه مالی تان چه مطلوب است


* جریان و معنای قضای حاجت را که بیاد دارید!

«انقلاب فوتبالی را در لینک زیر بخوانید:

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com