۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

4 رباعی برای دریاچه اورمیه و در حمایت از خیزشِ مردمدوازدم شهریور تاریخی است که برای دفاع از دریای « چی چست» یا اینگونه که امروزش می نامیم دریاچهِ اورمیه ، تعیین شده است. بی شک مردم آذربایجان در شهرهای بزرگ این خطه همانند تبریز، ارومیه، اردبیل و مراغه ، در اعتراض به سیاست های غلط ، نسنجیده، غیرکارشناسانه و در بسیاری موارد غرض ورزانهِ رژیم که به فاجعهِ امروزین منجر شده است، در این روز فریاد خویش را علیهِ همهِ نابکاری های رژیم سرداده و حاکمیت ضد مردمی را محکوم می کنند. 
همصدایی سراسریِ بقیه نقاط کشور در این روز، بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و... می تواند جنبش دمکراسی خواهی و ضدیت با حکومت ضد ملی را تعیمق داده و  گسترده تر کند. پس یکپارچه برخیزیم و با دفاع از موجودیت دریاچهِ اورمیه، پشتیبانی از آذربایجان و سراسر ایران، حاکمیت را به چالش بکشیم!
رباعیاتی که در زیر می خوانید در همین رابطه سروده شده است:


 دریاچهِ «چی چست» بفریاد آمد.
زان ظلم که از مرکز بیداد آمد
زین قومِ وطن فروشِ  دستار بسر
انگار که هست و نیست بر باد آمد

ما گر چه به ده زبان سخن می گویی
پرخاش کنان ز ما و من می گوییم 
ای دشمنِ مردمان تو این را دریاب 
یکپارچه از وطن سخن می گوییم

زین بیش وطن را تو سیه پوش مکن
مرز خود و دیگران تو مخدوش مکن
الفاتحه ! وقت است که تا کوچ کنی
این درس ز تاریخ فراموش مکن!

ایران به اسارت است امروز، هلا!
برخیز و عدو به خشم خود سوز، هلا!
ای کرد و بلوچ وآذرستانی و پارس
یکباره قیام را برافروز، هلا!


هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com