۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

عمه، بیادِ فریدون فرخزاد (طنز)


این روزها حول و حوشِ  سالگردِ جانباختنِ فریدون فرخزاد، آزاده ای رک گو و میهن دوست است که جان را بر سرِ آرمانش گذاشت. بهمین مناسبت این بخش از دوغ و دوشاب را با یادِ ایشان و بزرگداشتش پیگیری می کنیم تا اینگونه جسارتِ مثال زدنیش را در افشای زشتی ها بویژه زشتیهایی که از سوی این حکومت خودکامهِ اسلامی بر میهن ما می رود، ارج نهاده باشیم.
زنده یاد فریدون فرخزاد بزبانی ساده و وبا صراحت لهجه ای گرم و گیرا که خاصِ خودش بود مسائل و مشکلات را با مردم در میان گذاشته و حتا ابایی نداشت که کوتاهی ها و ناکارآمدی های خودِ ما را نیز رو در رو و بی پرده باز گفته و سرزنشمان کند. 
افسوس که حکومت اسلامی این میهن پرست شریف را نیز همانند بسیاری دیگر همانند دکتر شاپور بختیار، دکتر قاسملو و شرفکندی با تروری کور بخاک و خون کشید.
دوغ و دوشاب ضمن گرامی داشتِ همهِ جانباختگان راهِ آزادیِ میهن ، یاد  و خاطرهِ فریدون فرخزاد را گرامی می دارد .
 در ادامهِ این یادوارهِ کوتاه بی لطف و مناسبت نیست که یکی از نکته های جالبی که او از توضیح المسائل ایت الله خمینی برگرفته و در بیشتر جاها بازگو می کرد، برایتان بنویسیم:

البته شاعری این مسئله را به شعر سروده و بد نیست شما هم این مطلبرا بشعر بخوانید:

از کشفیاتِ امام خمینی«ره» در راستای حلِ مشکلاتِ امتِ مسلمان!

گر زمین لرزه ای رسید از راه
خانه ویران نمود از ناگاه
آن اخی زاده پرت شد از بام
نیمه شب، یا که صبح، یا سرِ شام
چون بلای سیاه از ناگاه 
برسرِ عمه  خیمه زد سر راه 
زد و ناگاه عمه حامله شد
سخت مقروضِ آن «معامله» شد 
پاک و مشروع باشد آن بارش
حکمِ الله بوده در کارش
ورنه کی زلزله بدی «دلال»
عمه جان حامله شدی فی الحال؟
کشفِ این امر از امامِ «ره» است 
شک و تردید باعثِ گنه است
تیزبینیِ آن امامِ عزیز 
حل نمودست مشکلِ همه چیز
دردِ امت دوا شده زین کشف
دشمنان کله پا شده زین کشف،


هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com