۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه

سنگسار در اسلام! +18

دیدن این فیلم وحشتناک را به افراد زیر 18 سال و کسانی که قلب و احساسِ رقیقی دارند توصیه نمی کنیم.
منبع MENTALZERO.COM

آنگاه که پای دین بمیان می آید، حرمت انسانی را محلی از اعراب نیست!
 آنکه فرمان سبعیت را صادر می کند، نانخور دکانی است که بر پایه ی فریب بنا شده و هیچ چیز جز منافع دستور دهنده ارزشِ بازنگری را ندارد! 
فرمانبران نیز سایه های اجیر شده ای بیش نیستند. آنان با وعده ی بهشت قلوه سنگ ها و پاره آجرها را بر می دارند و بسوی قربانی پرتاب می کنند تا با پرتابِ هر قلوه سنگ و پاره آجری به دروازه های بهشت نزدیکتر گردند.
بیایید بهر طریقِ ممکن آدم کشی را بویژه آنگاه که بنام دین انجام می پذیرد، نه تنها محکوم کنیم ، بلکه مبارزه ای را تا پای جان برای محوِ این اندیشه های سخیف سازمان دهیم. 

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com