۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

«لیلی» و «مجنون» جمهوریِ اسلامی

مطلبِ زیر را از سایت انصار نیوز، جولانگاهِ فاطمه خانم رجبی، مولفِ اثر گرانسنگِ «احمدی نژاد، معجزهِ هزارهِ سوم» برگرفته شده و چونانتشار پیامچیزِ زیادی از مطلبِ برداشتی دستگیرمان نشد، با تصویر زیبایی از «معجزه» و «معجزه شناس» مزین کردیم. تا دست کم مفهومِ «لیلی» و «مجنون» را برایتان ملموستر کرده باشیم!

لیلی و مجنون یا معجزه گر و معجزه شو!
سخنی با دوستداران انقلاب اسلامي؛ «مجنون» شدن جمهوری اسلامی
 

شنبه، 4 تير 1390

انصارنیوز

پایگاه خبـری انصارنیوز
انقلاب اسلامی از بدو پیروزی آرمان آزادی میهن فلسطین را سر داده و پیر فرزانه آن فرمود: «اسرائیل باید محو شود».
اما با گذشت بیش از 30سال از تشکیل نظام اسلامی، آزادی قدس شریف که شعار اساسی آن بوده و برای آن هزینه ها داده است، محقق نگشته است. و این در حالی است که فشارهای اقتصادی روزبروز بیشتر گشته که نمونه تازه آن این است که سازمان بين المللي انرژي كه متشكل از 28 كشور صنعتي است اعلام كرد طي يك ماه آينده 60 ميليون بشكه از ذخاير نفتي خود را براي جبران كمبود توليد و عرضه نفت ليبي مورد استفاده قرار خواهد داد.
واقعا امروز جمهوری اسلامی را چگونه باید تحلیل کنیم؟ پاسخ: با «لیلی» آرمانهایش؛ و با فاصله آن از این آرمانها.
مانند آرمان محو اسرائیل ... که تا امروز نشده است.
عدم تحقق این آرمان که تأثیر ویژه ای بر سیاست خارجی و اقتصاد جمهوری اسلامی داشته است، می تواند قابلیت های ویژه ای را نصیب جمهوری اسلامی نماید.
دشمنان عنود و تا بند دندان مسلح بدانند که منطق مجنون، جنون است و آنها را به حال خود رها خواهد کرد.
ولی خدا ما را به حال خودمان رها نخواهد کرد؛ چراکه «ما ودّعک ربُّک و ما قلی»
ذالنون اشمر

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com