۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

بازگشایی پرونده 320میلیارد تومان اسناد بی هزینه شهرداری در دوره احمدی نژادنجفی عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاكید دارد گزارش در دست رئیس شورای شهر است و بارها نیز برای ارائه گزارشی در صحن شورا از او تقاضا شده است.
روزگار: حسابهای شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ شفاف نیست. در آن زمان یكی از بزرگترین پرونده های غیرشفاف مالی با رقمی در حدود ۳۲۰ میلیارد تومان شكل گرفت و تا به امروز نیز اخبار مربوط به آن مسكوت مانده است.

راهروهای شورای شهر از هیچ سو راه به جایی نمی برد. رئیس شورا به كنایه ای عذر ما را می خواهد و هیچ اطلاعی درباره آخرین وضعیت گزارشی كه به او ارائه شده در اختیار ما قرار نمی دهد و نماینده پی گیری این پرونده نیز گزارشی دریافت نكرده كه اظهارنظر كند.

با این حال دكتر نجفی عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاكید دارد گزارش در دست رئیس شورای شهر است و بارها نیز برای ارائه گزارشی در صحن شورا از او تقاضا شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com