۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

نگاه سکسی ۱۷ تن از مراجع شیعه(بیماران جنسی) به دختر بچه شیرخواره
آیت الله محقق کابلی – روح الله خمینی -سيد عبد الأعلى سبزوارى-سید علی سیستانی- شيخ محمد امين زين الدين-سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى-مرعشی نجفی-شیخ عباس قمی-سید محمد کاظم طباطبایی یزدی-سید ابوالقاسم خویی-سید ابوالحسن اصفهانی-آیت الله سید محمد تقی مدرسی-آیت الله بهجت-محمد سعید حکیم-شیخ محمد حسن نجفی-سید محمد روحانی-سید محمد صادق حسینی روحانی
الغاية القصوى (فارسي) – لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي – ج 2 – ص 87( مسئلة 1 ) جايز نيست دخول بزوجه پيش از آنكه نه سال او تمام شده باشد چه زوجه حره باشد يا كنيز بعقد دوام يا بمتعه بلكه جايز نيست وطى كنيز خود يا محلله پيش از نه سال بلى ساير استمتاعات مثل نظر ولمس بشهوت ودر بغل گرفتن وبرآن او ماليدن در تمام اقسام مانعى ندارد هر چند شير خوار باشد.
مجمع المسائل (فارسي) – السيد الگلپايگاني – ج 2 – ص 159س 444 – اگر زوجه كمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او به غير از وطى جايز است يا خير . ج – بلى جايز است.
نجاة العباد – إمام الخميني- ص: 361مسأله 11 جايز نيست وطى زن قبل از اين كه بالغ بشود، يعنى نه سالش تكميل گردد و فرقى نيست بين اين كه دائم باشد يا صيغه و امّا بقيه كارها از قبيل بوسه زدن و در بر گرفتن و چيزهاى ديگر مانعى ندارد.
تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14مساءله 12 – كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست .منبع وبلاگ کاکتوس:

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com