۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

گروه های اسلامی در نقش ستون پنجم “ضدانقلاب مصر”


گروه های اسلامی در نقش
ستون پنجم “ضدانقلاب مصر”
یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی
در حال حاضر انقلاب مصر روند تفکیک را طی می کند. همراهی ارتش  و مردم، که بیشتر هم جنبه نمایشی داشت، متعلق به گذشته است. همراهی ژنرال های ارتش با مردم در برکناری مبارک، در حقیقت برای جلوگیری از سقوط واقعی نظام بود و ارتش نشان داد که بعنوان نیروی باز سازنده نظام، پیوسته این هدف را در مصر دنبال کرده و اکنون نیز می کند. البته تا آنجا که ممکن است، زیرا آنها نمی خواهند در مصر، دست به ترکیب مناسبات قدرت و ثروت بخورد. نیروئی که در مقابل ارتش قرار دارد  جنبش دموکراتیک مردم با خواست تغییرات بنیادین اجتماعی و مردمی است . ” بچه های میدان آزادی “  در واقع یک نیروی ائتلافی اند، ائتلاف میان نیروهای لائیک ــ  نیروهای چپ، لیبرال و ملی که دیگر نمی خواهند ” انقلابشان” را رهبران ارتش اداره کنند. سومین نیروئی که جای خود را محکم کرده گروه های اسلامی اند.
یک بخش از این نیرو را اِخوان المسلمین تشکیل می دهد که جنبشی است محافظه کار و با جهت گیری اقتصادی لیبرال. این ها در چند هفته ای که روند ساقط کردن مبارک بطول انجامید، در میان اردوگاه های حاضر به این سو و آنسو می رفتند و می خواستند موضعی بعنوان خط سوم اتخاذ کنند. آنها فعلا وظیفه خود را در این می بینند که  نیروهای مردمی را آرام کنند. بعبارت دیگر نوک تیز و رادیکال جنبش را بشکنند. این نقش را در لباس هواداری از حکومت نظامیان نمی توانند ایفا کنند. افزون بر این رهبری اِخوان المسلمین باید ملاحظه بدنه خود را که با توده های مردم در ارتباط است نیز بکند. به همین دلیل هم آنها نتوانستند جهتی را که برای بازگرداندن آرامش و قانون انتخاب کرده بودند، ادامه دهند.
سلفی ها هم بخش دیگر از اسلامگرایان هستند، با گرایش های فاشیستی  که به ابتکار و با پول عربستان سعودی بوجود آمده اند. در وضع کنونی مصر، سلفی ها وظیفه خود را  درجه اول در این می بینند که  از طریق  کارزارهای ایجاد نفرت علیه قبطی ها وشیعیان  نیروی  جوشان انقلاب ر ا به این سو منحرف سازند. با این کار دو هدف را دنبال می کنند که یکی از هم گسیختن وحدت مردم در مصر است  و دیگری انجام ماموریتی که عربستان به عهده آنها گذاشته است، یعنی ممانعت از نزدیکی میان مصر و ایران شیعی و حزب الله.
روز جمعه گذشته یک زور آزمائی علنی میان نیروهای سکولار و نیروهای اسلامی رخ داد. به این صورت که سلفی ها تعهد پذیرفته شده از سوی همه نیروها را نقض کردند و شعاری تفرقه افکنانه مطرح ساختند و میدان آزادی را منطقه خلافت اعلام کردند. شناختن کسانی که از تحریکاشت سلفی ها سود  می برند کار دشواری نیست. سلفی ها  به یک پاسگاه پلیس در شبه جزیر سینائی حمله کردند که بمعنی دعوت از ارتش است برای استقرار آرامش و پایان دادن به “ترور انقلاب”.  گرچه  میدانستند قرار است دادگاه خاندان  مبارک برپا خواهد شود اما اعتقاد دارند که کار نظام هنوز به پایان نرسیده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com